Wójt z wyrokiem bełchatowskiego sądu ubiega się o reelekcję. Potrzebne będą kolejne wybory?

2 tygodni temu
4 stycznia tego roku w bełchatowskim sądzie zapadł wyrok w sprawie wójt jednej z gmin w naszym powiecie, która została oskarżona o to, iż działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, będąc funkcjonariuszem publicznym, nie dopełniła swoich obowiązków.
Sprawa swój początek ...
Idź do oryginalnego materiału