Święto ABW!

3 miesięcy temu

W dniu 6 kwietnia obchodzono święto Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. ABW jest służbą specjalną powołaną do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Jakie zadania wykonuje ABW?

Podstawowym zadaniem ABW jest ochrona państwa przed planowymi i zorganizowanymi działaniami, które mogą stwarzać zagrożenie dla niepodległości lub porządku konstytucyjnego Polski, zakłócić funkcjonowanie struktur państwowych bądź narazić na szwank podstawowe interesy państwa.

Ponadto funkcjonariusze ABW zajmują się zwalczaniem terroryzmu, korupcji, przestępczości zorganizowanej i ekonomicznej oraz ochroną informacji niejawnych i prowadzeniem operacji kontrwywiadowczych.

Siła uderzeniową Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jest Wydział V Antyterrorystyczny ABW, który odpowiada m.in. za zatrzymywanie osób podejrzewanych o szpiegostwo lub podejrzewanych o przygotowywanie zamachów terrorystycznych.

CAT ABW i CPT ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego posiada w swojej strukturze dwa specjalistyczne centra zajmujące się ochroną antyterrorystyczną oraz profilaktyką terrorystyczną.

Centrum Antyterrorystyczne (CAT ABW) odpowiada za koordynację działań podejmowanych przez jednostki odpowiedzialne za ochronę antyterrorystyczną Polski.

Istotą systemu funkcjonowania CAT ABW jest koordynacja procesu wymiany informacji między uczestnikami systemu ochrony antyterrorystycznej, umożliwiająca wdrażanie wspólnych procedur reagowania w przypadku zaistnienia zdefiniowanego zagrożenia.

Przeczytaj także: Szkolenia CPT ABW na Uniwersytecie Łódzkim >>

Z kolei Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW (CPT ABW) specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom.

W tym zakresie CPT ABW organizuje odpowiednio dostosowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

Źródło: ABW

Idź do oryginalnego materiału