Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

8 miesięcy temu

Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu radomszczańskiego w I półroczu 2023 r. był głównym tematem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Radomszczańskiego, która obradowała we wtorek 26 września.

Radni zapoznali się z raportami na temat stanu bezpieczeństwa w powiecie, przygotowanymi przez Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku oraz Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku.

W I półroczu 2023 r. policjanci z KPP Radomsko przeprowadzili łącznie 7075 interwencji zgłoszonych służbie dyżurnej. Zatrzymali 149 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Sporządzono 78 formularzy "Niebieska Karta" (36 - na terenach miejskich, 42 - na terenach wiejskich), odnotowano - 94 ofiary przemocy w rodzinie (68 kobiet, 15 - mężczyzn, 11 - dzieci). Odnotowano 852 przestępstwa (wykryto 725, wykrywalność na poziomie 84,89 proc.), w tym: 505 przestępstw kryminalnych (wykr. 413), 6 przestępstw rozbójniczych (wykr. 6), 77 kradzieży z włamaniem (wykr. 62), 117 kradzieży (wykr. 83), 177 przestępstw gospodarczych (wykr. 142), 1 kradzież samochodu (wykr. 1), 2 bójki i pobicia (wykr. 2), 1 zgwałcenie i inne czynności seksualne (wykr. 1). 3 usiłowania zabójstwa (wykr. 3), 39 uszkodzeń rzeczy (wykr. 28), 9 przestępstw dot. uszczerbku na zdrowiu (wykr. 9).

Policja zapowiedziała także kontrole bezpieczeństwa w ruchu drogowym: prędkości oraz prawidłowego zachowania na przejściach dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem korzystania na przejściach z telefonów komórkowych.

W stosunku do tego samego okresu 2022 r. spadła liczba zdarzeń wymagających interwencji straży pożarnej. W I półroczu 2023 r. odnotowano149 pożarów ( w 2022 r. - 319), 271 miejscowych zagrożeń (w 2022 r. - 536), 50 fałszywych alarmów (w ub. r. - 75).

Idź do oryginalnego materiału