Po zakończeniu wojny na Ukrainie może się pojawić więcej osób uzależnionych od narkotyków

7 miesięcy temu
W ostatnich dniach omówiono na Ukrainie wymagania państwowej strategii narkotykowej do 2030 roku, które powstają w związku z przyszłym otwarciem negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Eksperci alarmują, iż po zakończeniu wojny, osób uzależnionych od narkotyków może być dużo więcej. Jak podkreślali uczestnicy okrągłego stołu w siedzibie agencji Ukrinform, przy opracowywaniu strategii polityki narkotykowej konieczne jest szersze zaangażowanie społeczeństwa, gdyż wiele kategorii obywateli w taki czy inny sposób spotyka się z handlem narkotykami w swoim życiu.
- Polityka narkotykowa obejmuje bardzo szerokie spektrum populacji, nie tylko narkomanów, ale także wiele osób, które mają do czynienia z legalnym i nielegalnym handlem substancjami odurzającymi . Konieczne jest, aby oni również mieli możliwość przyłączenia się i nagłośnienia swojej wizji narkotyków polityki na Ukrainie – powiedział koordynator podczas okrągłego stołu konsorcjum „DRUGPOLICY.UA” Ihor Kozak.
Według niego Ukraina ma teraz niepowtarzalną szansę na zmianę przestarzałych przepisów w zakresie polityki narkotykowej, a przystąpienie do UE jest ku temu okazją.
- Jednym z wymagań UE jest podzielen
Idź do oryginalnego materiału