Ostrzeżenie dla seniorów. Do odbioru „czternastki” potrzebny będzie dokument

1 miesiąc temu

We wrześniu emeryci otrzymają 14. emeryturę, ale dla niektórych odbiór świadczenia może wiązać się z dodatkowymi formalnościami. Nowe przepisy, które weszły w życie w 2023 roku, wprowadzają zmiany w sposobie przekazywania pieniędzy przez listonoszy.

Fot. Shutterstock

Ponad 80% emerytów otrzymuje świadczenia przelewem na konto bankowe. Dla tej grupy odbiorców nic się nie zmienia – 14. emerytura zostanie przekazana w standardowy sposób. Emeryci odbierający świadczenia od listonosza muszą być przygotowani na okazanie dowodu osobistego. To efekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co musi wiedzieć listonosz?

Przed wydaniem pieniędzy, listonosz musi uzyskać następujące dane:

  • Imię i nazwisko
  • PESEL
  • Numer dowodu osobistego

Jeśli emeryt nie okaże dowodu osobistego na prośbę listonosza, ten może odmówić wydania 14. emerytury. Przepisy dają pocztowcom prawo do kontroli tożsamości adresata w przypadku jakichkolwiek wątpliwości. Istnieje pewien wyjątek – jeżeli nadawcą jest jednostka sektora finansów publicznych, a listonosz zna adresata, okazanie dowodu może nie być konieczne. Jednak choćby w takiej sytuacji listonosz ma prawo poprosić o dokument tożsamości.

Wprowadzone w kwietniu 2023 roku zasady mają na celu ograniczenie podejrzanych przekazów pieniężnych. Choć mogą one stanowić pewną niedogodność dla emerytów, są istotnym elementem walki z przestępczością finansową.

W związku z nowymi przepisami, zaleca się, aby emeryci odbierający świadczenia od listonosza:
1. Zawsze mieli przy sobie dowód osobisty
2. Byli przygotowani na prośbę o okazanie dokumentu
3. W razie wątpliwości, kontaktowali się z lokalnym oddziałem ZUS lub Poczty Polskiej

ZUS radzi, by emeryci zmienili sposób przekazywania pieniędzy z emerytury przynoszonej przez listonosza na przelew. Wtedy nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty i wiadomo, iż środki trafią na konto odpowiedniej osoby.

Idź do oryginalnego materiału