105. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

6 miesięcy temu

Funkcjonariusze i pracownicy Warmińsko–Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Wręczono medale i przyznano awanse na kolejne stopnie służbowe.

Gospodarzami uroczystości, która odbyła się 21 listopada byli komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński oraz Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Adam Pacuk. W przedsięwzięciu uczestniczyła kadra kierownicza, funkcjonariusze i pracownicy W-MOSG i CSSG oraz zaproszeni goście. W asyście pocztów sztandarowych obu jednostek SG odśpiewano hymn państwowy.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważne jest celebrowanie Święta Niepodległości. „Pamiętajmy o szlachetnych postawach naszych przodków szukając w nich cnót godnych naśladowania, szanując przy tym naszą kulturę i tradycję. Nie zapominajmy o tych, którzy oddali życie za to, abyśmy mogli żyć w wolnym i niepodległym państwie”.

Święto Niepodległości w Straży Granicznej, to również czas awansów i wyróżnień. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyróżnił złotym medalem za Zasługi dla Straży Granicznej dwie osoby, funkcjonariusza W-MOSG oraz warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego.

Medalem srebrnym uhonorowano 19 osób, w tym przedstawicieli instytucji współdziałających ze Strażą Graniczną: dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie płk Wojciecha Szczudło, I zastępcę komendanta wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Arkadiusza Sylwestrzaka, warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego inspektora transportu drogowego pana Ryszarda Płoskiego, zastępcę dyrektora Delegatury ABW w Białymstoku mjr. Macieja Szczebiota, kierownika Oddziału Celnego w Braniewie mł. insp. Joannę Krakowiak, dyrektora Caritas Diecezji Warmińskiej, księdza Pawła Ziębę oraz nadleśniczego Nadleśnictwa Srokowo Pana Zenona Piotrowicza.

Brązowym medalem wyróżniono 18 osób z W-MOSG i CSSG. Odznakę Straży Granicznej otrzymało 24 osób obu kętrzyńskich jednostek.

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił Emblematem Pamiątkowym 37 pracowników i funkcjonariuszy formacji oraz starostę gołdapskiego panią Marzannę Mariannę Wardziejewską, a także kapelana ewangelickiego Centrum Szkolenia Straży Granicznej ks. mjr. SG Marcina Pysz.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej w celu podkreślenia szczególnych zasług na rzecz Centrum Szkolenia Straży Granicznej nadał Odznakę Pamiątkową Centrum Szkolenia Straży Granicznej mjr SG Joannie Irskiej-Piątek – naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG.

Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył wicemarszałkowi województwa warmińsko-mazurskiego panu Mironowi Syczowi pamiątkowy medal Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, natomiast płk SG Adam Pacuk uhonorował pana wicemarszałka absolwentkami honorowymi Centrum Szkolenia Straży Granicznej. Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wyróżnił medalem pamiątkowym W-MOSG płk. SG Adama Pacuka, komendanta CSSG.

Gen. bryg. SG Tomasz Zybiński wręczył również nagrody rzeczowe kadrze kierowniczej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG i Centrum Szkolenia SG otrzymali również awanse w korpusie oficerów, chorążych oraz podoficerów.

Podczas uroczystości zostały również wręczone „Medale Za Zasługi dla Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej”, za szczególne zaangażowanie w działalność związkową.

Na zakończenie uroczystości wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego pan Miron Sycz podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Granicznej. Zaznaczył, iż „Wolność trzeba pielęgnować przez cały czas, bo przez wiele lat naród Polski był prześladowany, a wielka euforia Polaków nastąpiła 105 lat temu, kiedy to Polacy usłyszeli, iż Polska jest wolnym i niepodległym państwem”.

Wyróżnionym, odznaczonym i awansowanym funkcjonariuszom i pracownikom serdecznie gratulujemy!

W-MOSG

Idź do oryginalnego materiału