Zmiana wodza w komendzie straży pożarnej w Tychach

1 miesiąc temu

Dzisiaj (31 stycznia) w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach odbył się uroczysty apel w związku z przejściem na emeryturę komendanta tej placówki – st. bryg. Piotra Szojdy. Jego następcą został bryg. Wojciech Rapka. W apelu uczestniczyli m.in. dwaj komendanci wojewódzcy: śląski i małopolski. Prezydenta Tychów nie było (zastąpił go wiceprezydent). Śląski komendant wojewódzki stwierdził podczas uroczystości: "Przychodzi nowy wódz".

Przechodzący na emeryturę st. bryg. Piotr Szojda po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie skierowany został do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach. Tutaj przeszedł wszystkie szczeble awansu. Szefem KM PSP w Tychach formalnie został 12 maja 2017 roku, ale już od 16 marca 2017 roku pełnił te obowiązki.

St. bryg. Piotr Szojda; fot. ZB

Nowym komendantem został bryg. Wojciech Rapka. Służbę rozpoczął jako kadet Szkoły Aspirantów w Krakowie, później służył w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie (zostając tam ostatecznie naczelnikiem wydziału operacyjnego). W 2016 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach – był tu zastępcą naczelnika wydziału operacyjnego, a później naczelnikiem tego wydziału.

Bryg. Wojciech Rapka; fot. ZB

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach obejmuje swoim nadzorem miasto Tychy i powiat bieruńsko-lędziński. Na dzisiejszą uroczystość licznie przybyli samorządowcy z tego rejonu. Prezydenta Tychów Andrzeja Dziuby nie było (zastąpił go wiceprezydent Maciej Gramatyka, dziękując st. bryg. Szojdzie za służbę). Osobne podziękowania złożyła Barbara Konieczna, przewodnicząca Rady Miasta Tychy. W imieniu powiatu bieruńsko-lędzińskiego przemawiał, dziękując, starosta Bernard Bednorz (później do ustępującego komendanta z upominkami podeszli włodarze gmin tworzących ten powiat). Ustępującego komendanta żegnali przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury.

Na apel przybyli Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Jacek Kleszczewski i Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Piotr Filipek.

W swoim przemówieniu nadbryg. Kleszczewski stwierdził m.in., iż przychodzi nowy wódz, a ustępującemu trochę zazdrości, iż w końcu będzie mógł się spokojnie spać, nie obawiając się, iż zbudzi go telefon alarmowy w środku nocy. Nowemu komendantowi nadbryg. Kleszczewski życzył, by nie zepsuł tego co zastał w komendzie i dobrze ułożył sobie stosunki z podwładnymi.

St. bryg. Szojda poinformował, był w służbie 30 lat i 5 miesięcy, z tego 26 lat w KM PSP w Tychach. Wspomniał trzy ważne wydarzenia z tego okresu: powódź w 1997 roku i 2010 roku oraz akcję ratunkową w 2006 roku po zawaleniu się hali Międzynarodowych Targów Katowickich. Ustępujący komendant podziękował swojej żonie Agnieszce i dzieciom Alicji i Jakubowi za "miłość, cierpliwość, wyrozumiałość" dla jego służby i udzielane wsparcie, przeprosił wszystkich, którzy być może poczuli się za jego przyczyną skrzywdzeni, na koniec cytując jedną z piosenek zespołu "Perfect" stwierdził, iż trzeba wiedzieć kiedy zejść ze sceny.

Nowy komendant bryg. Wojciech Rapka obiecał rzetelnie wypełniać swoje obowiązki i dbać o dobrą atmosferę w pracy.

ZB

Idź do oryginalnego materiału