Szkolenia CPT ABW na Uniwersytecie Łódzkim

3 miesięcy temu

Funkcjonariusze CPT ABW przeprowadzili na terenie Wydziału Nauk Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego szkolenia z zakresu profilaktyki terrorystycznej oraz cyberbezpieczeństwa. W wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele kadry naukowej uczelni, szkół średnich z regionu łódzkiego, jak również Kuratorium Oświaty. W spotkaniach uczestniczyli także studenci oraz uczniowie lokalnych szkół średnich.

Zagadnienia z zakresu terroryzmu

Podczas szkoleń omówiono m.in. szeroko proces radykalizacji, prowadzący do terroryzmu, na który podatne są zwłaszcza osoby młodociane. Następnie poruszono kwestie dotyczące zachowania podczas bezpośredniego wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, np. kontaktu z uzbrojonym sprawcą.

W ramach bloku tematycznego związanego z cyberbezpieczeństwem przedstawiono podstawowe typy zagrożeń w infosferze oraz zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

Jakie zadania wykonuje CPT ABW?

Centrum Prewencji Terrorystycznej to jednostka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zajmująca się w szeroko pojętą profilaktyką antyterrorystyczną.

Centrum specjalizuje się w szeroko pojętej profilaktyce terrorystycznej, której kluczowym elementem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat możliwości zapobiegania niekorzystnym – z punktu widzenia bezpieczeństwa – zdarzeniom.

Przeczytaj także: CPT ABW prowadzi kampanię społeczną 4U!>>

W tym zakresie CPT ABW organizuje sprofilowane szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników służb specjalnych, a także organów administracji publicznej oraz innych podmiotów.

Źródło: CPT ABW

Idź do oryginalnego materiału