Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Przelot w Kielcach, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulicy Przelot w Kielcach”.

bipum.kielce.eu 2 miesięcy temu
Idź do oryginalnego materiału