HUK, DYM W STOLICY. ATAK TERRORYSTYCZNY NA OBIEKTACH WODOCIĄGÓW WARSZAWSKICH I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW „CZAJKA”

lukamaro.pl 3 tygodni temu

W dniach 17-18 czerwca odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Sokrates-24”. Przeprowadziły je służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Ćwiczenia zrealizowano na obiektach Wodociągów Warszawskich i Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. O planowanych działaniach ostrzeżono mieszkańców stolicy alertem RCB wysłanym w formie SMS, przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Infrastruktury zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji są ważnymi systemami zasilania Warszawy w wodę i oczyszczanie jej. Zadaniem ćwiczenia „Sokrates-24” było sprawdzenie gotowości służb i przećwiczenie procedur przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym oraz doskonalenie współdziałania służb. Również w zakresie reagowania na zdarzenia CBRNE, czyli przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym, biologicznym, radiacyjnym, nuklearnym i wybuchowym. Istotnym elementem współdziałania była też wymiana informacji pomiędzy służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za reagowanie w sytuacjach kryzysowych.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, policja, straż pożarna i wojsko, przeciwdziałając zagrożeniom terrorystycznym współpracowały z centrum kryzysowym zorganizowanym na czas ćwiczeń przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, by ciągłość działania Spółki podlegającej m.st. Warszawa nie była przerwana.

17 czerwca br. ćwiczono w Wodociągach Warszawskich przy ul. Koszykowej. Epizod zakładał wtargnięcie terrorystów do Filtrów Warszawskich. Sprawcy przedostali się na teren zakładu i wzięli zakładników spośród pracowników, po czym zamknęli się w jednym z budynków. Ochrona zareagowała i wezwano patrol policji. Sytuacja była na tyle skomplikowana, iż na terenie wodociągów pojawiły się policja, straż pożarna, negocjatorzy oraz pododdziały kontrterrorystyczne Policji. Teren dookoła obiektu został otoczony przez uzbrojone oddziały wojska. Całą akcję koordynował sztab kierującego działaniami antyterrorystycznymi. Po kilkugodzinnych negocjacjach kontrterroryści przepuścili szturm na budynek zajęty przez napastników, odbili zakładników i aresztowali terrorystów.

18 czerwca ćwiczenia odbyły się na terenie Oczyszczalni Ścieków „Czajka”. Zamaskowany napastnik odciął prąd w budynku przepompowni i skierował dron (Bezzałogowy Statek Powietrzny) wyposażony w ładunek wybuchowy, w stronę urządzeń pozbawionych zasilania. Potem przedostał się na teren oczyszczalni, ale ochrona go zatrzymała. W trakcie ujęcia terrorysta uwolnił niebezpieczny środek chemiczny. Ewakuowano pracowników w bezpieczne miejsce, bo istniało zagrożenie skażeniem. W tej sytuacji pierwszy na miejscu był patrol Policji a chwilę później straż pożarna. Strażacy ubrali policjanta w specjalny strój, aby ocenił zagrożenie generowane przez pojemnik ze środkiem chemicznym. Gdy policjant zdał relację z obserwacji, pojemnikiem zajęli się odpowiednio przygotowani do zadania strażacy. Jednocześnie po przeciwnej stronie oczyszczalni pirotechnicy z CBŚP i SPKP w Warszawie badali ładunek wybuchowy pozostawiony w pobliżu przepompowni. Podjęto decyzję o neutralizacji ładunku z użyciem wyrzutnika pirotechnicznego.

Podsumowanie ćwiczeń dowiodło gotowość Policji do współdziałania z innymi służbami oraz zwiększyło doświadczenie i kwalifikacje wszystkich uczestników.

  • Dziękujemy, iż przeczytałaś/eś nasz artykuł do końca. jeżeli chcesz być na bieżąco z informacjami, zapraszamy do naszego serwisu ponownie!
  • Jeżeli podobał Ci się artykuł podziel się z innymi udostępniając go w mediach społecznościowych.

tekst: Krzysztof Chrzanowski / Gazeta Policyjna

zdj: Krzysztof Chrzanowski

film: sierż. szt. Krystian Kłeczek, sierż. szt. Kamil Kłeczek, Artur Orliński / BKS KGP

montaż: sierż. szt. Kamil Kłeczek

Idź do oryginalnego materiału