Awanse i odznaczenia w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu z udziałem Zakładu Karnego w Potulicach

6 miesięcy temu
W Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Poznaniu odbyła się uroczysta odprawa z udziałem płk. Cezarego Kosacza – Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz płk. Roberta Jóźwiaka – Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. Podczas uroczystości obecny był ppłk Piotr Kijewski, Dyrektor Zakładu Karnego w Potulicach oraz mjr Sebastian Kłosiński, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Listopadowe awanse

Listopad, to tradycyjny okres awansów i nadawania odznaczeń. Nie inaczej było i w tym roku. Podczas uroczystości trzem funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Potulicach wręczono akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe: kpt. Magdalenie Zabłockiej, chor. sztab. Aleksandrze Powadze, st. kpr. Konradowi Żak. Łącznie awansowało 19 funkcjonariuszy okręgu poznańskiego.

Odznaczenia Państwowe

Podczas uroczystości Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu wręczył, z upoważnienia Prezydenta RP, Brązowe Krzyże Zasługi dwóm funkcjonariuszom potulickiej jednostki penitencjarnej: st. sierż.sztab Krzysztofowi Rogalskiemu oraz st. kpr. Adamowi Kosackiemu. St. sierż. sztab. Krzysztof Rogalski jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od dnia 1 maja 2009 roku. Aktualnie pełni służbę na stanowisku starszego oddziałowego działu ochrony. Posiadając prawie 14 letni staż w Służbie Więziennej godnie reprezentuje Służbę Więzienną, pełniąc funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Potulicach. Niejednokrotnie bierze udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, wypadków oraz innych klęsk i zdarzeń, ofiarnie niosąc pomoc poszkodowanym osobom. Po wybuchu wojny na Ukrainie z ramienia pełnionej funkcji społecznej współorganizował pomoc dla uchodźców. Wspierał rodziny z Ukrainy, które znalazły schronienie na terenie gminy. Angażując się w prace OSP w Potulicach, przy której powołana jest również młodzieżowa drużyna pożarnicza swoją postawą wpływa na kreowanie adekwatnych postaw młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosłe życie. Poprzez swoją działalność charytatywną zaszczepia w młodzieży patriotyczne wzorce. Za zasługi dla pożarnictwa otrzymał wiele odznaczeń.

Natomiast st. kpr. Adam Kosacki jest funkcjonariuszem Służby Więziennej od dnia 1 sierpnia 2018 roku. Można powiedzieć, iż wszystko podporządkował ratowaniu życia ludzkiego. Jako honorowy dawca krwi, skupił się na ratowaniu zdrowia i życia innych. Honorowe krwiodawstwo dla niego jest powodem do dumy, daje mu poczucie spełnienia, jest świadectwem posiadanych wartości. Krwiodawstwo jest stałym elementem jego życia. Kpr. Adam Kosacki to funkcjonariusz z ponad 5-letnim stażem w Służbie Więziennej. Na co dzień pełni obowiązki młodszego wychowawcy działu penitencjarnego. Funkcjonariusz jest aktywnie zaangażowany w promowanie idei krwiodawstwa, namawia funkcjonariuszy do uczestnictwa w akcjach organizowanych przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Z tego też powodu w Zakładzie Karnym w Potulicach organizowane są akcje zbiórki krwi, a wszystko po to, by pozyskać nowych krwiodawców i dać szansę na jej zbiórkę tym, którzy dotychczas w nich nie uczestniczyli. Zasługi funkcjonariusza jako honorowego krwiodawcy są ogromne. Aktualna liczba oddanej przez niego krwi wynosi 22 litry. Posiada on liczne odznaczenia za krwiodawstwo tj. złotą, srebrną oraz brązową odznakę. Świadczy to tylko o tym, jak wielki wkład w ratowanie życia i zdrowia innych wniósł do tej pory. Kpr. Adam Kosacki godnie reprezentuje Służbę Więzienną, angażując się w realizację inicjatyw społecznych. Odpowiedział na apel przedszkola i wyremontował pomieszczenia do stworzenia sali integracji sensorycznej dla maluchów.

Odznaki Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa

Srebrną Odznakę Honorową Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadano płk. Cezaremu Kosaczowi, Dyrektorowi Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu oraz płk. Robertowi Jóźwiakowi, Zastępcy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu. Odznaki nadał Zarząd Główny Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa za wybitne zasługi na polu kształtowania i popularyzowania obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej. Natomiast Odznakę XXV-lecia Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa nadano kpt. Michałowi Brzóska za długoletnią działalność w zakresie popularyzowania obywatelskiego stosunku do Służby Więziennej. Odznaczenia wręczał mjr Sebastian Kłosiński, Prezes Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa.

Tekst: por. Justyna Sejdowska-Szrajber

Zdjęcia: mjr Marcin Błaszczyk

Idź do oryginalnego materiału