Podziękowania i gratulacje dla dolnobrzeskich policjantów oraz funkcjonariusza Służby Więziennej

1 rok temu
30 marca w budynku wołowskiej Policji odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas którego komendant nadkom. Piotr Huzar oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Henryk Chomin wyróżnili i podziękowali dwóm funkcjonariuszom swoich jednostek za zatrzymanie nietrzeźwego kierowcy w czasie wolnym od służby. Specjalne podziękowanie otrzymała również dolnobrzeska policjantka, która reprezentuje polską Policję w piłce nożnej kobiet.

W trakcie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Wołowie nadkom. Piotr Huzar oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Wołowie płk Henryk Chomin podziękowali dwóm braciom: dolnobrzeskiemu policjantowi oraz funkcjonariuszowi Służby Więziennej, którzy 26 marca 2023 roku w czasie wolnym od służby, zatrzymali nietrzeźwego kierującego samochodem osobowym, który miał w organizmie 3 promile alkoholu.

Szef wołowskiej Policji podkr eślił, iż postawa mundurowych braci, wype łniająca słowa roty ślubowania, stanowić może przykład dla innych funkcjonariuszy, a podjęte działania w czasie wolnym od służby świadczą o ogromnym poczuciu odpowiedzialności za życie i bezpieczeństwo drugiego człowieka. Jak dodał nadkom. Piotr Huzar, takie postępowanie zasługuje na najwyższe uznanie.

Specjalne podziękowanie z Komendy Głównej Policji w Warszawie otrzymała również policjanta Komisariatu Policji w Brzegu Dolnym, która wraz z Reprezentacją&
Idź do oryginalnego materiału