Nie przerejestrujesz samochodu po zakupie - zapłacisz karę ponad 1000 zł

1 rok temu
Zdjęcie: Foto: AdobeStock


Rząd szykuje ustawę, która nakładać będzie na właścicieli pojazdów obowiązek przerejestrowania pojazdu oraz zgłoszenie jego zbycia oraz nabycia. o ile tego nie dokonają, grozi im mandat w wysokości choćby 1250 zł.
Idź do oryginalnego materiału