Mieszkańcy coraz częściej korzystają z mapy zgłaszając przestępstwa

1 tydzień temu

Wandalizm, dzikie wysypiska śmieci, zakłócanie spokoju czy picie alkoholu w miejscach niedozwolonych – te wszystkie sytuacje można zgłosić policji korzystając z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jak się okazuje – mieszkańcy naszego regionu coraz częściej wybierają takie rozwiązanie.

Legniccy policjanci podsumowali styczeń. Z ich danych wynika, iż ze 169 zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa 98 z nich zostało potwierdzonych przez mundurowych w terenie. Z kolei 62 zgłoszenia dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości. Internauci zgłosili również 46 punktów niewłaściwej infrastruktury drogowej, 17 miejsca nieprawidłowego parkowania, kolejne zgłoszenia dotyczyły:

 • spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym – 10,
 • grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją – 8,
 • używania środków odurzających – 6,
 • akty wandalizmu – 4,
 • dzikich wysypisk – 4,
 • nielegalna wycinka drzew – 3,
 • miejsca niebezpiecznej działalności rozrywkowej – 2,
 • złej organizacji ruchu drogowego – 2,
 • osoba bezdomna wymagająca pomocy – 1,
 • nielegalne rajdy samochodowe – 1,
 • niszczenie zieleni – 1,
 • wałęsające się bezpańskie psy – 1,
 • znęcanie się nad zwierzętami – 1

– W wyniku weryfikacji wskazanych na mapie zgłoszeń, policjanci potwierdzili 98 zagrożeń. Mimo, iż większość zdarzeń ma charakter incydentalny to jednak weryfikacja tych zagrożeń zmniejsza eskalację wielu negatywnych zjawisk, bądź nie dopuszcza do ich powstawania – przekonuje Jagoda Ekiert, oficer prasowy KMP Legnica zachęcając do korzystania z tej internetowej aplikacji. – Dzięki takiemu współdziałaniu, wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami, a funkcjonariuszami skuteczniej osiągnie się wymierne efekty zmierzające do poprawy naszego wspólnego bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Idź do oryginalnego materiału